vue资料

vue资料

一篇不错的文章来自segmentfault 原文地址:https://segmentfault.com/a/1190000008378497?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=email_weekly 如何优雅地使用此文档 入门先从官网文档入手,粗略过一遍有个印象,力求回查时……

vue

vue

vue-loader安装 npm install vue-loader –save-dev webpack-config.js配置 {test:/\.vue$/,loader:"babel!vue", exclude: "/node_modules/"}, 其中”babel!vue“中叹号”!̶……